MENU
cs en de
Novinky Laserové svařování

Laserové svařování

15. 3. 2018

Laserové svařování patří k nejmodernějším metodám spojování různých typů materiálů. Laserová metoda je vhodná pro svařování konstrukčních ocelí, nerezových ocelí, hliníku, titanu, mědi. Laserové svařování je využíváno zejména pro svařování dílů, u nichž je kladen důraz na vysoké svařovací rychlosti, přesný, kvalitní svár bez trhlin, nečistot a pórů a nízké tepelné deformace okolního materiálu.

Hlavní výhody laserového svařování:

  • Malé tepelné namáhání svařované součásti a s tím spjaté nízké deformace
  • Hladký, symetrický svárový spoj bez porozit
  • Vysoká procesní stabilita a rychlost
  • Možnost svařování plechů od tloušťky 0,5 až 5 mm
  • Snížení výrobních a pořizovacích nákladů
  • Vysoká reprodukovatelnost pro sériovou výrobu
  • Vysoká kvalita sváru s žádnou nebo minimální nutností následného opracování
  • Přesně nastavitelná hustota vnesené energie ve vztahu ke svařovaným materiálům